۰

بچه های مرکز شبانه روزی خانه مهر نیکسا در بازی فوتبال تیم باشگاه سایپا حضور یافتند

بچه های مرکز شبانه روزی خانه مهر موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا در بازی فوتبال تیم باشگاه سایپا حضور یافتند و در ورود به زمین مسابقه این تیم را همراهی و در ادامه...