نمایشگاه خودرو و توانمندیهای داخلی

حضور نیکسا در نمایشگاه خودرو و توانمندیهای داخلی در اسفندماه سال ۱۳۹۴ در محل دائمی نمایشگاههای تهران

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”نمایشگاه خودرو و فناوری های داخلی”]