اطلاعات تماس و نقشه موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا و خانه مهر مددکاری خانه مهر و مدیریت موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا

مدیریت و واحد مددکاری

تهران کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج خیابان ۵۵- درب ۳ شرکت سایپا -موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا

۰۲۱-۴۸۹۵۳۵۵۵
۰۲۱-۴۸۹۵۲۷۷۰

info@niksa-charity.ir

مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست(خانه مهر)

کرج-بلوار موذن بعد از بلوار انقلاب-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۳

۰۲۶۳۴۳۱۷۹۰۹
۰۲۶۳۴۳۱۷۹۰۸

mehr@niksa-charity.ir